• رنگ
 • مواد تعاونی
 • ماشین آلات
 • قطعات یدکی
 • نخ
 • سایر
 • ریسندگی
عنوان شید CIN شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
ری اکتیو Reactive Yellow 4GL Y-160 مشاهده لیست (1)
دیسپرس Disperse Yellow E-3G Y-54 مشاهده لیست (1)
دیسپرس Disperse Yellow SE-4G Y-211 مشاهده لیست (0)
گوگردی Light Yellow GC Y-2 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Yellow(p) H4G Y-18 مشاهده لیست (0)
مستقیم Brill Yellow 5GL Y-27 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Yellow 3RN Y-145 مشاهده لیست (1)
دیسپرس Disperse Red E-FB R-60 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Rubine SE-GL R-73 مشاهده لیست (0)
دیسپرس ِDisperse Red SE-BS R -152 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Scarlet SE-GS R -153 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Red S-F3B R -343 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Orange L-3R O-25 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Orange S-2R O -30 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Rubine S-2GL R -167 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Yellow(p) HR O-12 مشاهده لیست (0)
مستقیم Direct Fast Yellow RL Y-83 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Orange ME2RL O-122 مشاهده لیست (1)
دیسپرس Disperse Blue E-2BL BL-56 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse T/q Blue S-GL BL-60 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Blue SE-2R BL-183 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse N.Blue EX-SF Blue-Mix مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse N.Blue S-GL BLue-79 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Blue S-2BL B-165 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Brill.Orange 3R O-16 مشاهده لیست (0)
گوگردی Yellow Brown 6GD O-1 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive RED 3BN R-195 مشاهده لیست (1)
ری اکتیو Reactive Red(p) H8B R-31 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Red(p) P3B R-45 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Red(p) RP Red مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Red 2BN R-194 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Red H-3B R-120 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Bordeaux ED Deep Red مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Violet S-3R Violet-63 مشاهده لیست (0)
گوگردی Red LGF R-14 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Scarlet 4BS R-23 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Scarlet 2G R-222 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Tq Blue G BL-21 مشاهده لیست (1)
مستقیم Red 12B R-31 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Brill-Blue R BL-19 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Blue BRF BL-221 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Brown SE-3R Br-1 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Brown PNR Br-PNR مشاهده لیست (0)
گوگردی ُSky Blue CV BL-15 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Blue(p) P3R BL-49 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive T/q Blue(p) H5G BL-25 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Red F3B R-80 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive N.Blue BF BL-222 مشاهده لیست (1)
ری اکتیو Reactive Black B BK-5 مشاهده لیست (1)
ری اکتیو Reactive Brown(p) H4R Br-9 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Black EXSF BK-Mix مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Black ECO BK-Mix مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Black S2BL BK-Mix مشاهده لیست (0)
گوگردی Light Green G Gr-14 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Blue B2R Bl-71 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Turq Blue GL BL-86 مشاهده لیست (0)
مستقیم Black EX BK-38 مشاهده لیست (0)
مستقیم Black VSF BK-22 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Black DN Bk-Mix مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Black WNN BK-Mix مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Black N BK-Mix مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Black GSP BK-Mix مشاهده لیست (0)
گوگردی Blue BRN BL-7 مشاهده لیست (0)
گوگردی Black BR(521) BK-1 مشاهده لیست (0)
گوگردی Black BN(522) BK-1 مشاهده لیست (0)
عنوان نمای کلی شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
نرم کن سیلیکونی میکرو مشاهده لیست (3)
نرم کن سیلیکونی ماکرو مشاهده لیست (2)
نرم کن پلی اتیلنی مشاهده لیست (1)
نرم کن کاتیونیک مشاهده لیست (2)
نرم کن نانیونیک مشاهده لیست (0)
عمق دهنده سرامیکی مشاهده لیست (1)
عمق دهنده سیلیکونی مشاهده لیست (0)
ضد کف سیلیکونی مشاهده لیست (3)
ضد کف غیر سیلیکونی مشاهده لیست (1)
صابون نفوذدهنده مشاهده لیست (2)
صابون پس شور مشاهده لیست (2)
صابون لکه بر مشاهده لیست (2)
صابون ریداکشن مشاهده لیست (1)
آنزیم آهار گیر مشاهده لیست (2)
آنزیم پرز بر مشاهده لیست (1)
روغن حل شونده مشاهده لیست (0)
دیسپرس کننده دیسپرس کننده مشاهده لیست (3)
یکنواخت کننده یکنواخت کننده مشاهده لیست (3)
سختی گیر سختی گیر مشاهده لیست (2)
ضد چروک ضد چروک مشاهده لیست (0)
ضد شکست ضد شکست رنگرزی مشاهده لیست (3)
فیکسه فیکسه کننده مشاهده لیست (2)
آنتی استاتیک آنتی استاتیک مشاهده لیست (3)
غلظت دهنده طبیعی مشاهده لیست (1)
غلظت دهنده مصنوعی مشاهده لیست (0)
کریر کریر مشاهده لیست (1)
بافر بافرقلیایی مشاهده لیست (1)
سود سود کاستیک مشاهده لیست (0)
هیدرو هیدروسولفیت سدیم مشاهده لیست (0)
روغن اسپین فینیش مشاهده لیست (0)
آب اکسیژنه آب اکسیژنه مشاهده لیست (1)
پایدارکننده پایدارکننده مشاهده لیست (1)
اسید استیک اسید استیک مشاهده لیست (1)
کربنات سدیم کربنات سدیم مشاهده لیست (1)
روغن تابندگی مشاهده لیست (0)
روغن بافت مشاهده لیست (0)
روغن تکسچرایزینگ مشاهده لیست (0)
روغن واکس چله مشاهده لیست (0)
عنوان نمای کلی شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
ریسندگی عدل شکن مشاهده لیست (0)
ریسندگی کاردینگ مشاهده لیست (0)
ریسندگی چندلاکنی مشاهده لیست (0)
ریسندگی شانه مشاهده لیست (0)
ریسندگی فلایر مشاهده لیست (0)
ریسندگی رینگ مشاهده لیست (0)
ریسندگی اوپن اند مشاهده لیست (0)
ریسندگی اوپن اند مشاهده لیست (0)
ریسندگی اوپن اند مشاهده لیست (0)
ریسندگی دولاتابی مشاهده لیست (0)
ریسندگی گیل باکس مشاهده لیست (0)
ریسندگی شل پیچ نخ مشاهده لیست (0)
ریسندگی دوک پیچی نخ مشاهده لیست (0)
ریسندگی هیت سیت مشاهده لیست (0)
بافندگی بافندگی مشاهده لیست (0)
رنگرزی و چاپ جت رنگرزی مشاهده لیست (0)
رنگرزی و چاپ ژیگر مشاهده لیست (0)
رنگرزی و چاپ اورفلو مشاهده لیست (0)
رنگرزی و چاپ هاسپل مشاهده لیست (0)
رنگرزی و چاپ چاپ اسکرین(تخت) مشاهده لیست (0)
رنگرزی و چاپ ترموزول مشاهده لیست (0)
رنگرزی و چاپ چاپ روتاری مشاهده لیست (0)
بی بافت بی بافت مشاهده لیست (0)
رنگرزی و چاپ وکو مشاهده لیست (0)
رنگرزی و چاپ آبگیر بالونی مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی نمونه رنگ کنی مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی بوبین رنگ کنی مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی تاب سنج مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی اوستر مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی کلاف سنج مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی استحکام سنج مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی ضخامت سنج مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی مقاومت سنج مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی ثبات نوری مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی ثبات مالشی مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی ثبات شستشویی مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی رطوبت سنج مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی تنشن متر مشاهده لیست (0)
تکمیل استنتر مشاهده لیست (0)
تکمیل کامپکت مشاهده لیست (0)
تکمیل خشک کن ریلکسی مشاهده لیست (0)
عنوان نمره نخ قیمت (تومان)تاریخگزارش ماهیانه شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
جوت نخ جوت 6/1 34,500 ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اپن 6/1 34,500 ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 10/1 46,300 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اپن 10/1 36,500 ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ مشاهده لیست (0)
پنبه نخ پنبه اپن 12/1 36,500 ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 16/1 40,800 ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اپن 16/1 39,500 ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ مشاهده لیست (0)
لاکرا کرورا 20 119,000 ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ مشاهده لیست (0)
لاکرا هوافون 20 102,000 ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مشاهده لیست (0)
لاکرا آسپورا 20 99,000 ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان ایرانی 20/1 21,500 ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 20/1 42,500 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اپن 20/1 33,500 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده لیست (0)
ویسکوز ویسکوز ایرانی اپن 20/1 37,500 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده لیست (0)
لاکرا هوافون 30 91,000 ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مشاهده لیست (0)
لاکرا آسپورا 30 91,000 ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان ایرانی 30/1 27,800 ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان خارجی 30/1 37,500 ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان خارجی 30/1 27,500 ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ مشاهده لیست (0)
ویسکوز ویسکوز رینگ هندی 30/1 46,500 ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ مشاهده لیست (0)
ویسکوز ویسکوز ایرانی رینگ 30/1 40,300 ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مشاهده لیست (0)
پلی استر پنبه پلی استر پنبه 80/20 رینگ 30/1 26,500 ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ مشاهده لیست (0)
پلی استر پنبه پلی استر پنبه 80/20 اپن 30/1 33,500 ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ مشاهده لیست (0)
ویسکوز ویسکوز ایرانی اپن 30/1 44,700 ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ ایرانی 30/1 53,500 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ هندی 30/1 50,000 ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ ازبک 30/1 55,500 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده لیست (0)
پلی استر ویسکوز پلی استرویسکوز 65/35رینگ 30/1 35,500 ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ مشاهده لیست (0)
پلی استر ویسکوز پلی استر ویسکوز 80/20ایرانی 30/2 27,800 ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ مشاهده لیست (0)
ویسکوز ویسکوز هندی 30/2 44,000 ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ مشاهده لیست (0)
ویسکوز ویسکوز ایرانی 30/2 50,800 ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 40/1 57,000 ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مشاهده لیست (0)
لاکرا آسپورا 40 91,000 ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان ایرانی 40/1 32,900 ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان ایرانی 40/2 36,500 ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مشاهده لیست (0)
پلی استر پنبه پلی استر پنبه 80/20 رینگ 40/1 36,000 ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ مشاهده لیست (0)
ویسکوز ,ویسکوز رینگ هندی 40/1 46,000 ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 20-75 39,500 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 20-75 41,500 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 20/150 30,000 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 20/150 32,000 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 40/75 39,500 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 40/75 41,500 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 40/100 35,500 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 40/100 37,500 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 40/150 30,000 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 40/150 32,000 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشاهده لیست (0)
نوع عنوان نمای کلی شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
- روغن مشاهده لیست (0)
نوع عنوان نمای کلی شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی

برترین ها

لیا فام شیمی

مواد تعاونی و رنگ های نساجی

ارسال پیام

ابریسم شیمی یزد

تولید رنگهای پیگمنت نساجی و موادتعاونی

ارسال پیام

تدبیر روش یزد

تولید تخصصی مواد تعاونی نساجی

ارسال پیام

نساجی رنگین نمای سپاهان

بافت رنگ وتکمیل انواع پارچه

ارسال پیام

یگانه تجارت پارس

مشاوره ، واردات و فروش رنگ و مواد نساجی

ارسال پیام

شرکت ها

مجتمع تولیدی سیرجان

تولید کننده مستربچ، افزودنی، کامپاند،گرانول

اطلاعات بیشتر

لیا فام شیمی

مواد تعاونی و رنگ های نساجی

اطلاعات بیشتر

خانه رنگ

رنگرزی و تکمیل پارچه

اطلاعات بیشتر

ابریسم شیمی یزد

تولید رنگهای پیگمنت نساجی و موادتعاونی

اطلاعات بیشتر

تدبیر روش یزد

تولید تخصصی مواد تعاونی نساجی

اطلاعات بیشتر
لیست کامل شرکت ها
 • آخرین مطالب
 • برندهای تجاری
 • آموزش نساجان
 • معرفی برندها
 • ویدیو

چرا آبی کلاسیک رنگ سال 2020 انتخاب شد؟

امسال رنگ آبی کلاسیک (به قول نساجان آبی نفتی)به عنوان رنگ سال 2020 انتخاب شد.این انتخاب توسط شرکت پنتون انجام شده است که هر سال رنگ مد سال را انتخاب و معرفی می نماید. اما چرا آبی کلاسیک ؟ فلسفه این انتخاب چیست؟ چه پارامترهایی برای این انتخاب در نظر گرفته شده است ؟ لطفا در ادامه با ما همراه باشید.

کتاب چاپ در صنعت نساجی(جلداول)

کتاب فرآورده های چاپ در صنعت نساجی ، آشنایی با چاپ در صنعت نساجی و انواع روشهای کاربردی آن با استفاده از رنگزا های موجود بروی انواع پارچه های مختلف در این کتاب به صورت عملی تشریح شده است .

میزان اشتغال صنعت نساجی چقدر است؟

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 12 درصد اشتغال کشور را نساجی و پوشاک در برگرفته، گفت: در سال 97 عملکرد صادراتی وزارت صنعت و تجارت بیش از 13 میلیارد دلار است که در سال جاری هم این روند ادامه دارد.

خودکفایی کاشان در تولید قطعات نساجی ؟

صنعت نساجی کاشان با وجود شرایط تحریم به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تولید قطعات ماشین‌آلات نساجی رسیده است

سرمایه گذاری کلان نساجی پاکستان در بنگلادش

امروزه رقابت و رقابت پذیری نقش بسیار مهم و بی بدیلی را در همه جای جهان بازی می کند .شرکت های صنعتی در حوزه های گوناگون بدون توجه به این فاکتور مهم و اثر بخش جایگاهی در آینده نخواهند داشت .

مشاهده آرشیو
مشاهده آرشیو
همه حقوق این سایت متعلق به نساجان - nasajan می باشد طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت شرکت شما
ثبت آگهی شما
تماس با ما