• رنگ
  • مواد تعاونی
  • ماشین آلات
  • قطعات مصرفی
  • نخ
  • سایر
عنوان شید CIN شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
ری اکتیو Yellow 4GL Y-160 مشاهده لیست (1)
دیسپرس Yellow E-3G Y-54 مشاهده لیست (1)
دیسپرس Yellow SE-4G Y-211 مشاهده لیست (0)
گوگردی Light Yellow GC Y-2 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Yellow H4G(چاپ) Y-18 مشاهده لیست (0)
مستقیم Brill Yellow 5GL Y-27 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو G.Yellow 3RN Y-145 مشاهده لیست (1)
دیسپرس Red E-FB R-60 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Rubine SE-GL R-73 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Red SE-BS R -152 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Scarlet SE-GS R -153 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Red S-F3B R -343 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Orange L-3R O-25 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Orange S-2R O -30 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Rubine S-2GL R -167 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو G.Yellow HR(چاپ) O-12 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Yellow RL Y-83 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Orange ME2RL O-122 مشاهده لیست (1)
دیسپرس Blue E-2BL BL-56 مشاهده لیست (0)
دیسپرس T/q Blue S-GL BL-60 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Blue SE-2R BL-183 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Navy Blue EX-SF N.Blue مشاهده لیست (0)
دیسپرس Navy Blue S-GL BL-79 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Blue S-2BL B-165 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Brill.Orange 3R O-16 مشاهده لیست (0)
گوگردی Yellow Brown 6GD O-1 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو RED 3BN R-195 مشاهده لیست (1)
ری اکتیو Red H8B(چاپ) R-31 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Red P3B(چاپ) R-45 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Red RP(چاپ) Red مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Red 2BN R-194 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Red H-3B R-120 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Bordeaux ED Deep Red مشاهده لیست (0)
دیسپرس Violet S-3R V-63 مشاهده لیست (0)
گوگردی Red LGF R-14 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Scarlet 4BS R-23 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Scarlet 2G R-222 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Tq Blue G BL-21 مشاهده لیست (1)
مستقیم Red 12B R-31 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Brill-Blue R BL-19 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Blue BRF BL-221 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Brown SE-3R Br-1 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Brown PNR Br-PNR مشاهده لیست (0)
گوگردی ُSky Blue CV BL-15 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Blue P3R(چاپ) BL-49 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو T/Blue H5G(چاپ) BL-25 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Red F3B R-80 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو N.Blue BF BL-222 مشاهده لیست (1)
ری اکتیو Black B BK-5 مشاهده لیست (1)
ری اکتیو Brown H4R(چاپ) Br-9 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Black EX-SF BK-Mix مشاهده لیست (0)
دیسپرس Black ECO BK-Mix مشاهده لیست (0)
دیسپرس Black S-2BL(P) BK-Mix مشاهده لیست (0)
گوگردی Light Green G Gr-14 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Blue B2R Bl-71 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Turq Blue GL BL-86 مشاهده لیست (0)
مستقیم Black EX BK-38 مشاهده لیست (0)
مستقیم Black VSF BK-22 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Black DN Bk-Mix مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Black WNN BK-Mix مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Black N BK-Mix مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Black GSP BK-Mix مشاهده لیست (0)
گوگردی Blue BRN BL-7 مشاهده لیست (0)
گوگردی Black BR(521) BK-1 مشاهده لیست (0)
گوگردی Black BN(522) BK-1 مشاهده لیست (0)
عنوان نمای کلی شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
نرم کن سیلیکونی میکرو مشاهده لیست (1)
نرم کن سیلیکونی ماکرو مشاهده لیست (0)
نرم کن سیلیکونی پلی اتیلنی مشاهده لیست (0)
نرم کن کاتیونیک مشاهده لیست (0)
نرم کن نانیونیک مشاهده لیست (0)
عمق دهنده کاتیونیک مشاهده لیست (0)
ضد کف سیلیکونی مشاهده لیست (1)
ضد کف غیر سیلیکونی مشاهده لیست (0)
صابون نفوذدهنده مشاهده لیست (1)
صابون پس شور مشاهده لیست (1)
صابون لکه بر مشاهده لیست (1)
صابون ریداکشن مشاهده لیست (0)
آنزیم آهار گیر مشاهده لیست (1)
آنزیم پرز بر مشاهده لیست (0)
روغن حل شونده مشاهده لیست (0)
دیسپرس کننده دیسپرس کننده مشاهده لیست (1)
یکنواخت کننده یکنواخت کننده مشاهده لیست (1)
سختی گیر سختی گیر مشاهده لیست (1)
ضد چروک ضد چروک مشاهده لیست (0)
ضد شکست ضد شکست مشاهده لیست (1)
فیکسه فیکسه کننده مشاهده لیست (1)
آنتی استاتیک آنتی استاتیک مشاهده لیست (1)
غلظت دهنده طبیعی مشاهده لیست (1)
غلظت دهنده مصنوعی مشاهده لیست (0)
کریر کریر مشاهده لیست (1)
بافر بافرقلیایی مشاهده لیست (1)
سود سود کاستیک مشاهده لیست (0)
هیدرو هیدروسولفیت سدیم مشاهده لیست (0)
روغن اسپین فینیش مشاهده لیست (0)
آب اکسیژنه آب اکسیژنه مشاهده لیست (1)
پایدارکننده پایدارکننده مشاهده لیست (1)
اسید استیک اسید استیک مشاهده لیست (1)
کربنات سدیم کربنات سدیم مشاهده لیست (1)
روغن تابندگی مشاهده لیست (0)
روغن بافت مشاهده لیست (0)
روغن تکسچرایزینگ مشاهده لیست (0)
روغن واکس چله مشاهده لیست (0)
نوع عنوان نمای کلی شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
عنوان نمره نخ قیمت (تومان)تاریخگزارش ماهیانه شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
جوت نخ جوت 6/1 29,500 ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 6/1 30,000 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اپن 8/1 26,500 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 10/1 33,700 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اپن 10/1 33,500 ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اپن 16/1 37,000 ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اپن 18/1 37,500 ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 20/1 33,500 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اپن 20/1 38,000 ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ مشاهده لیست (0)
لاکرا کرورا 20 111,500 ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ مشاهده لیست (0)
لاکرا هوافون 20 114,000 ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ مشاهده لیست (0)
لاکرا آسپورا 20 71,000 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ مشاهده لیست (0)
ویسکوز ویسکوز رینگ هندی 30/1 40,300 ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ مشاهده لیست (0)
ویسکوز ویسکوز چینی 30/1 39,000 ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ مشاهده لیست (0)
ویسکوز ویسکوز ایرانی اپن 30/1 40,000 ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ مشاهده لیست (0)
پلی استر ویسکوز پلی استر ویسکوز 80/20ایرانی 30/1 34,000 ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اپن 30/1 43,000 ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ مشاهده لیست (0)
لاکرا کرورا 30 111,500 ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ مشاهده لیست (0)
لاکرا هوافون 30 128,000 ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان خارجی 30/1 29,500 ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ مشاهده لیست (0)
پلی استر پنبه ملانژ ویتکس 30/1 32,500 ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ مشاهده لیست (0)
پلی استر پنبه پلی استر پنبه 80/20 اپن 30/1 25,500 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ ایرانی 30/1 54,500 ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ ازبک 30/1 55,800 ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ مشاهده لیست (0)
پلی استر ویسکوز پلی استرویسکوز 65/35رینگ 30/1 34,000 ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ مشاهده لیست (0)
پلی استر پنبه پلی استر پنبه 65/35 اپن 30/1 27,500 ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ مشاهده لیست (0)
پلی استر پنبه ملانژ روشن 30/1 36,000 ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ مشاهده لیست (0)
پلی استر پنبه ملانژ تیره 30/1 37,000 ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 40/1 61,500 ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اپن 40/1 42,000 ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ مشاهده لیست (0)
لاکرا کرورا 40 68,500 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ مشاهده لیست (0)
لاکرا هوافون 40 96,000 ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ مشاهده لیست (0)
ویسکوز ,ویسکوز رینگ هندی 40/1 49,800 ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ مشاهده لیست (0)
پلی استر ویسکوز پلی استر ویسکوز 80/20ایرانی 30/2 37,000 ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان خارجی 40/1 32,000 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 20/50 40,000 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 20-75 36,000 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 20-75 38,000 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 20/150 28,000 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 20/150 30,000 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 40/75 36,000 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 40/75 38,000 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 40/100 32,000 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 40/100 34,000 ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 40/150 31,500 ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 40/150 33,500 ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 70/300 31,500 ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 70/300 33,500 ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ مشاهده لیست (0)
نایلون نایلون 6/6 840 81,500 ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ مشاهده لیست (0)
نایلون نایلون 6/6 1260 74,000 ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ مشاهده لیست (0)
نایلون نایلون 6/6 1670 71,000 ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ مشاهده لیست (0)
نوع عنوان نمای کلی شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
- روغن مشاهده لیست (0)

آگهی ها

آرشیو آگهی ها ثبت آگهی شما

برترین ها

ابریسم شیمی یزد

تولید رنگهای پیگمنت نساجی و موادتعاونی

ارسال پیام

تدبیر روش یزد

تولید تخصصی مواد تعاونی نساجی

ارسال پیام

نساجی رنگین نمای سپاهان

بافت رنگ وتکمیل انواع پارچه

ارسال پیام

یگانه تجارت پارس

مشاوره ، واردات و فروش رنگ و مواد نساجی

ارسال پیام

شیمی فرآیند مهر آریا

مواد تعاونی نساجی، مشاوره و راه اندازی خطوط تولیدی

ارسال پیام

شرکت ها

ابریسم شیمی یزد

تولید رنگهای پیگمنت نساجی و موادتعاونی

اطلاعات بیشتر

تدبیر روش یزد

تولید تخصصی مواد تعاونی نساجی

اطلاعات بیشتر

یگانه تجارت پارس

مشاوره ، واردات و فروش رنگ و مواد نساجی

اطلاعات بیشتر

نخ ساچ

تولید نخ فیلامنتی

اطلاعات بیشتر
لیست کامل شرکت ها
  • آخرین مطالب
  • برندهای تجاری
  • آموزشی
  • معرفی برندها
  • ویدیو

میزان اشتغال صنعت نساجی چقدر است؟

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 12 درصد اشتغال کشور را نساجی و پوشاک در برگرفته، گفت: در سال 97 عملکرد صادراتی وزارت صنعت و تجارت بیش از 13 میلیارد دلار است که در سال جاری هم این روند ادامه دارد.

خودکفایی کاشان در تولید قطعات نساجی ؟

صنعت نساجی کاشان با وجود شرایط تحریم به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تولید قطعات ماشین‌آلات نساجی رسیده است

سرمایه گذاری کلان نساجی پاکستان در بنگلادش

امروزه رقابت و رقابت پذیری نقش بسیار مهم و بی بدیلی را در همه جای جهان بازی می کند .شرکت های صنعتی در حوزه های گوناگون بدون توجه به این فاکتور مهم و اثر بخش جایگاهی در آینده نخواهند داشت .

صنعت نساجی کاشان بیمه می شود؟

صنایع نساجی دارای ریسک ها و خطراتی است که بالقوه این صنعت بزرگ و اشتغال زا را تهدید می کند .بنابراین نقش بیمه ها در اینجا بسیار مهم است .خوشبختانه در این زمینه حرکت های مثبت و امیدوار کننده را شاهد هستیم که نوید روزهای بهتری را برای صنعت نساجی می دهد .

تعطیلی واحد های نساجی به دلیل قاچاق ؟

دبیرکل انجمن نساجی ایران گفت: ۹ هزار و ۸۰۰ واحد در صنعت نساجی کشور فعال بودند که به دلیل قاچاق و واردات بی رویه پوشاک از سال های ۹۲ تا ۹۶ ، هزار و ۸۰۰ واحد در این صنعت تعطیل شد.

مشاهده آرشیو
مشاهده آرشیو
همه حقوق این سایت متعلق به نساجان - nasajan می باشد طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت شرکت شما
ثبت آگهی شما
تماس با ما