• رنگ
  • مواد تعاونی
  • ماشین آلات
  • قطعات یدکی
  • نخ
  • سایر
عنوان شید CIN شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
ری اکتیو Reactive Yellow 4GL Y-160 مشاهده لیست (1)
دیسپرس Disperse Yellow E-3G Y-54 مشاهده لیست (1)
دیسپرس Disperse Yellow SE-4G Y-211 مشاهده لیست (0)
گوگردی Light Yellow GC Y-2 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Yellow(p) H4G Y-18 مشاهده لیست (0)
مستقیم Brill Yellow 5GL Y-27 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Yellow 3RN Y-145 مشاهده لیست (1)
دیسپرس Disperse Red E-FB R-60 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Rubine SE-GL R-73 مشاهده لیست (0)
دیسپرس ِDisperse Red SE-BS R -152 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Scarlet SE-GS R -153 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Red S-F3B R -343 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Orange L-3R O-25 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Orange S-2R O -30 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Rubine S-2GL R -167 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Yellow(p) HR O-12 مشاهده لیست (0)
مستقیم Direct Fast Yellow RL Y-83 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Orange ME2RL O-122 مشاهده لیست (1)
دیسپرس Disperse Blue E-2BL BL-56 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse T/q Blue S-GL BL-60 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Blue SE-2R BL-183 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse N.Blue EX-SF Blue-Mix مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse N.Blue S-GL BLue-79 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Blue S-2BL B-165 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Brill.Orange 3R O-16 مشاهده لیست (0)
گوگردی Yellow Brown 6GD O-1 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive RED 3BN R-195 مشاهده لیست (1)
ری اکتیو Reactive Red(p) H8B R-31 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Red(p) P3B R-45 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Red(p) RP Red مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Red 2BN R-194 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Red H-3B R-120 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Bordeaux ED Deep Red مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Violet S-3R Violet-63 مشاهده لیست (0)
گوگردی Red LGF R-14 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Scarlet 4BS R-23 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Scarlet 2G R-222 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Tq Blue G BL-21 مشاهده لیست (1)
مستقیم Red 12B R-31 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Brill-Blue R BL-19 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Blue BRF BL-221 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Brown SE-3R Br-1 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Brown PNR Br-PNR مشاهده لیست (0)
گوگردی ُSky Blue CV BL-15 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Blue(p) P3R BL-49 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive T/q Blue(p) H5G BL-25 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Red F3B R-80 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive N.Blue BF BL-222 مشاهده لیست (1)
ری اکتیو Reactive Black B BK-5 مشاهده لیست (1)
ری اکتیو Reactive Brown(p) H4R Br-9 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Black EXSF BK-Mix مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Black ECO BK-Mix مشاهده لیست (0)
دیسپرس Disperse Black S2BL BK-Mix مشاهده لیست (0)
گوگردی Light Green G Gr-14 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Blue B2R Bl-71 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Turq Blue GL BL-86 مشاهده لیست (0)
مستقیم Black EX BK-38 مشاهده لیست (0)
مستقیم Black VSF BK-22 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Black DN Bk-Mix مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Black WNN BK-Mix مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Black N BK-Mix مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Reactive Black GSP BK-Mix مشاهده لیست (0)
گوگردی Blue BRN BL-7 مشاهده لیست (0)
گوگردی Black BR(521) BK-1 مشاهده لیست (0)
گوگردی Black BN(522) BK-1 مشاهده لیست (0)
عنوان نمای کلی شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
نرم کن سیلیکونی میکرو مشاهده لیست (3)
نرم کن سیلیکونی ماکرو مشاهده لیست (2)
نرم کن نرم کن پلی اتیلنی مشاهده لیست (1)
نرم کن کاتیونیک مشاهده لیست (2)
نرم کن نانیونیک مشاهده لیست (0)
عمق دهنده سرامیکی مشاهده لیست (1)
عمق دهنده سیلیکونی مشاهده لیست (0)
ضد کف سیلیکونی مشاهده لیست (3)
ضد کف غیر سیلیکونی مشاهده لیست (1)
صابون نفوذدهنده مشاهده لیست (2)
صابون پس شور مشاهده لیست (2)
صابون لکه بر مشاهده لیست (2)
صابون ریداکشن مشاهده لیست (1)
آنزیم آهار گیر مشاهده لیست (2)
آنزیم پرز بر مشاهده لیست (1)
روغن حل شونده مشاهده لیست (0)
دیسپرس کننده دیسپرس کننده مشاهده لیست (3)
یکنواخت کننده یکنواخت کننده مشاهده لیست (3)
سختی گیر سختی گیر مشاهده لیست (2)
ضد چروک ضد چروک مشاهده لیست (0)
ضد شکست ضد شکست رنگرزی مشاهده لیست (3)
فیکسه فیکسه کننده مشاهده لیست (2)
آنتی استاتیک آنتی استاتیک مشاهده لیست (3)
غلظت دهنده طبیعی مشاهده لیست (1)
غلظت دهنده مصنوعی مشاهده لیست (0)
کریر کریر مشاهده لیست (1)
بافر بافرقلیایی مشاهده لیست (1)
سود سود کاستیک مشاهده لیست (0)
هیدرو هیدروسولفیت سدیم مشاهده لیست (0)
روغن اسپین فینیش مشاهده لیست (0)
آب اکسیژنه آب اکسیژنه مشاهده لیست (1)
پایدارکننده پایدارکننده مشاهده لیست (1)
اسید استیک اسید استیک مشاهده لیست (1)
کربنات سدیم کربنات سدیم مشاهده لیست (1)
روغن تابندگی مشاهده لیست (0)
روغن بافت مشاهده لیست (0)
روغن تکسچرایزینگ مشاهده لیست (0)
روغن واکس چله مشاهده لیست (0)
عنوان نمای کلی شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
ریسندگی عدل شکن مشاهده لیست (0)
ریسندگی کاردینگ مشاهده لیست (0)
ریسندگی چندلاکنی مشاهده لیست (0)
ریسندگی شانه مشاهده لیست (0)
ریسندگی فلایر مشاهده لیست (0)
ریسندگی رینگ مشاهده لیست (0)
ریسندگی اوپن اند مشاهده لیست (0)
ریسندگی اوپن اند مشاهده لیست (0)
ریسندگی اوپن اند مشاهده لیست (0)
ریسندگی دولاتابی مشاهده لیست (0)
ریسندگی گیل باکس مشاهده لیست (0)
ریسندگی شل پیچ نخ مشاهده لیست (0)
ریسندگی دوک پیچی نخ مشاهده لیست (0)
ریسندگی هیت سیت مشاهده لیست (0)
بافندگی بافندگی مشاهده لیست (0)
رنگرزی و چاپ جت رنگرزی مشاهده لیست (0)
رنگرزی و چاپ ژیگر مشاهده لیست (0)
رنگرزی و چاپ اورفلو مشاهده لیست (0)
رنگرزی و چاپ هاسپل مشاهده لیست (0)
رنگرزی و چاپ چاپ اسکرین(تخت) مشاهده لیست (0)
رنگرزی و چاپ ترموزول مشاهده لیست (0)
رنگرزی و چاپ چاپ روتاری مشاهده لیست (0)
بی بافت بی بافت مشاهده لیست (0)
رنگرزی و چاپ وکو مشاهده لیست (0)
رنگرزی و چاپ آبگیر بالونی مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی نمونه رنگ کنی مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی بوبین رنگ کنی مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی تاب سنج مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی اوستر مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی کلاف سنج مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی استحکام سنج مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی ضخامت سنج مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی مقاومت سنج مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی ثبات نوری مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی ثبات مالشی مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی ثبات شستشویی مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی رطوبت سنج مشاهده لیست (0)
آزمایشگاهی تنشن متر مشاهده لیست (0)
تکمیل استنتر مشاهده لیست (0)
تکمیل کامپکت مشاهده لیست (0)
تکمیل خشک کن ریلکسی مشاهده لیست (0)
عنوان نمره نخ قیمت (تومان)تاریخ توضیحات گزارش شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
پنبه پنبه رینگ 10/1 95,500 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ایرانی مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اپن 16/1 80,300 ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ کیفیت خوب مشاهده لیست (0)
لاکرا کرورا 20 560,000 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مشاهده لیست (0)
لاکرا آسپورا 20 559,000 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 20/1 109,700 ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ آذربایجان مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان اوپن 20/1 54,500 ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ایران مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان رینگ 20/1 71,900 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مشاهده لیست (0)
پلی استر ویسکوز پلی استر ویسکوز 80/20ایرانی 30/1 74,900 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مشاهده لیست (0)
پلی استر ویسکوز پلی استر ویسکوز80/20 هندی 30/1 87,700 ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ هندی مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اپن 30/1 86,100 ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ مشاهده لیست (0)
لاکرا کرورا 30 495,000 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مشاهده لیست (0)
لاکرا آسپورا 30 470,000 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان رینگ 30/1 71,000 ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ برند با کیفیت و معتبر ایرانی مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان اوپن 30/1 71,300 ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ایران مشاهده لیست (0)
ویسکوز ویسکوز رینگ 30/1 82,500 ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ورتکس مشاهده لیست (0)
ویسکوز ویسکوز اوپن 30/1 81,500 ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ایران مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 30/1 137,000 ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ازبک یوزتکس مشاهده لیست (0)
پلی استر پنبه پلی استر پنبه 65/35 اپن 30/1 65,000 ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ایرانی مشاهده لیست (0)
ملانژ اسپان ملانژ اسپان 30/1 91,800 ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ سفید مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 40/1 155,300 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ازبک مشاهده لیست (0)
لاکرا آسپورا 40 385,000 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مشاهده لیست (0)
پلی استر پنبه پلی استر پنبه 80/20 رینگ 40/1 85,400 ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ایرانی مشاهده لیست (0)
ویسکوز ویسکوز رینگ 40/1 110,700 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ چینی مشاهده لیست (0)
لاکرا هوافون 70 404,500 ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ چین مشاهده لیست (0)
لاکرا آسپورا 70 360,000 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 20/50 120,000 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 20/50 125,000 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 20/75 103,500 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 20/75 108,500 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 20/100 88,000 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 20/100 93,500 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 40/75 103,500 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 40/75 108,500 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 30/100 88,000 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 30/100 93,500 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 40/100 99,000 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 40/100 104,000 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 20/150 79,000 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 20/150 84,000 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 30/150 80,000 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 30/150 85,000 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 40/150 72,000 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 40/150 77,500 ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مشاهده لیست (0)
نوع عنوان نمای کلی شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
- روغن مشاهده لیست (0)

آگهی ها

آرشیو آگهی ها ثبت آگهی شما

برترین ها

رادین طرح آرشیدا

رنگرزي، چاپ وتكميل پارچه

ارسال پیام

ابریسم شیمی یزد

تولید رنگهای پیگمنت نساجی و موادتعاونی

ارسال پیام

تدبیر روش یزد

تولید تخصصی مواد تعاونی نساجی

ارسال پیام

نساجی رنگین نمای سپاهان

بافت رنگ وتکمیل انواع پارچه

ارسال پیام

یگانه تجارت پارس

مشاوره ، واردات و فروش رنگ و مواد نساجی

ارسال پیام

شرکت ها

رادین طرح آرشیدا

رنگرزي، چاپ وتكميل پارچه

اطلاعات بیشتر

مجتمع تولیدی سیرجان

تولید کننده مستربچ، افزودنی، کامپاند،گرانول

اطلاعات بیشتر

خانه رنگ

رنگرزی و تکمیل پارچه

اطلاعات بیشتر

ابریسم شیمی یزد

تولید رنگهای پیگمنت نساجی و موادتعاونی

اطلاعات بیشتر

تدبیر روش یزد

تولید تخصصی مواد تعاونی نساجی

اطلاعات بیشتر
لیست کامل شرکت ها
  • آخرین مطالب
  • برندهای تجاری
  • آموزش نساجان
  • معرفی برندها
  • ویدیو

نمایشگاه نساجی تهران ، ایرانتکس 1400

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، مواد اولیه ،منسوجات خانگی ،ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی از تاریخ 14 تا 17 آذر ماه سال 1400 و در محل دایمی نماشگاههای بین المللی تهران برگزار خواهد شد .

پوشاک تنظیم کننده نفس بدن

تیم های تحقیقاتی از سوئد و امریکا الیافی رو جهت تولید پوشاک تنظیم کننده تنفس بدن توسعه داده اند .

Medical Bandages باند های پزشکی

The market value of medical textiles is predicted to grow at a CAGR of 4.9 per cent by 2025. Fibre2Fashion discusses a crucial medical textile - different types of innovative bandages which help heal millions of lives.

Protective Clothing on Demand

The future of clothing is functional. And protective apparel are the best functional clothes known so far. Everyone loves the advanced functionalities of protective wear. Brands, retailers, consumers, industries, and even governments, all are embracing protective wear like never before. As today's generation is more conscious of safety and wellness, protective wear is gradually becoming a priority

غلظت دهنده های چاپ در نساجی

امروزه انواع مختلفی از غلظت دهنده های طبیعی، مصنوعی و امولسیونی در صنایع نساجی بکار می روند. هر کدام از این نوع غلظت دهنده های چاپ نساجی کاربردهای خود را دارا بوده و بر اساس فاکتور های مختلفی از جمله نوع پارچه ، چاپ ، رنگ مصرفی ،کاربرد نهایی و قیمت تمام شده و غیره برای استفاده انتخاب می شوند.

مشاهده آرشیو

رنگ های راکتیو Reactive Dyes

رنگزاهای (رنگینه ، رنگ )راکتیو یکی از مهمترین رنگ های نساجی می باشند که به دلیل کیفیت بالای این رنگزا در مقایسه با دیگر رنگهای نساجی (رنگ مستقیم) از تقاضای بسیار زیادی در بازار برخوردارند . راکتیو ها دارای شفافیت بسیار بالا و همچنین خواص ثباتی بسیار خوبی مانند ثبات شستشویی ،تعرق بدن ،مالشی و نوری می باشند و امروزه در دنیا حجم بسیار زیادی از راکتیو ها در کشور های هند ، چین و کره تولید و به دنیا صادر می گردد . در این مقاله با رنگزای های راکتیو و انواع آنها بیشتر آشنا خواهیم شد .

مشاهده آرشیو
همه حقوق این سایت متعلق به نساجان - nasajan می باشد طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت شرکت شما
ثبت آگهی شما
تماس با ما