• رنگ
  • مواد تعاونی
  • ماشین آلات
  • قطعات مصرفی
  • نخ
  • سایر
عنوان شید CIN شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
ری اکتیو Yellow 4GL Y-160 مشاهده لیست (1)
دیسپرس Yellow E-3G Y-54 مشاهده لیست (1)
دیسپرس Yellow SE-4G Y-211 مشاهده لیست (0)
گوگردی Light Yellow GC Y-2 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Yellow H4G(چاپ) Y-18 مشاهده لیست (0)
مستقیم Brill Yellow 5GL Y-27 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو G.Yellow 3RN Y-145 مشاهده لیست (1)
دیسپرس Red E-FB R-60 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Rubine SE-GL R-73 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Red SE-BS R -152 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Scarlet SE-GS R -153 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Red S-F3B R -343 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Orange L-3R O-25 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Orange S-2R O -30 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Rubine S-2GL R -167 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو G.Yellow HR(چاپ) O-12 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Yellow RL Y-83 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Orange ME2RL O-122 مشاهده لیست (1)
دیسپرس Blue E-2BL BL-56 مشاهده لیست (0)
دیسپرس T/q Blue S-GL BL-60 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Blue SE-2R BL-183 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Navy Blue EX-SF N.Blue مشاهده لیست (0)
دیسپرس Navy Blue S-GL BL-79 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Blue S-2BL B-165 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Brill.Orange 3R O-16 مشاهده لیست (0)
گوگردی Yellow Brown 6GD O-1 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو RED 3BN R-195 مشاهده لیست (1)
ری اکتیو Red H8B(چاپ) R-31 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Red P3B(چاپ) R-45 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Red RP(چاپ) Red مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Red 2BN R-194 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Red H-3B R-120 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Bordeaux ED Deep Red مشاهده لیست (0)
دیسپرس Violet S-3R V-63 مشاهده لیست (0)
گوگردی Red LGF R-14 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Scarlet 4BS R-23 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Scarlet 2G R-222 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Tq Blue G BL-21 مشاهده لیست (1)
مستقیم Red 12B R-31 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Brill-Blue R BL-19 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Blue BRF BL-221 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Brown SE-3R Br-1 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Brown PNR Br-PNR مشاهده لیست (0)
گوگردی ُSky Blue CV BL-15 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Blue P3R(چاپ) BL-49 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو T/Blue H5G(چاپ) BL-25 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Red F3B R-80 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو N.Blue BF BL-222 مشاهده لیست (1)
ری اکتیو Black B BK-5 مشاهده لیست (1)
ری اکتیو Brown H4R(چاپ) Br-9 مشاهده لیست (0)
دیسپرس Black EX-SF BK-Mix مشاهده لیست (0)
دیسپرس Black ECO BK-Mix مشاهده لیست (0)
دیسپرس Black S-2BL(P) BK-Mix مشاهده لیست (0)
گوگردی Light Green G Gr-14 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Blue B2R Bl-71 مشاهده لیست (0)
مستقیم Fast Turq Blue GL BL-86 مشاهده لیست (0)
مستقیم Black EX BK-38 مشاهده لیست (0)
مستقیم Black VSF BK-22 مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Black DN Bk-Mix مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Black WNN BK-Mix مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Black N BK-Mix مشاهده لیست (0)
ری اکتیو Black GSP BK-Mix مشاهده لیست (0)
گوگردی Blue BRN BL-7 مشاهده لیست (0)
گوگردی Black BR(521) BK-1 مشاهده لیست (0)
گوگردی Black BN(522) BK-1 مشاهده لیست (0)
عنوان نمای کلی شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
نرم کن سیلیکونی میکرو مشاهده لیست (0)
نرم کن سیلیکونی ماکرو مشاهده لیست (0)
نرم کن سیلیکونی پلی اتیلنی مشاهده لیست (0)
نرم کن کاتیونیک مشاهده لیست (0)
نرم کن نانیونیک مشاهده لیست (0)
عمق دهنده کاتیونیک مشاهده لیست (0)
ضد کف سیلیکونی مشاهده لیست (0)
ضد کف غیر سیلیکونی مشاهده لیست (0)
صابون نفوذدهنده مشاهده لیست (0)
صابون پس شور مشاهده لیست (0)
صابون لکه بر مشاهده لیست (0)
صابون ریداکشن مشاهده لیست (0)
آنزیم آهار گیر مشاهده لیست (0)
آنزیم پرز بر مشاهده لیست (0)
روغن حل شونده مشاهده لیست (0)
دیسپرس کننده دیسپرس کننده مشاهده لیست (0)
سختی گیر سختی گیر مشاهده لیست (0)
ضد چروک ضد چروک مشاهده لیست (0)
ضد شکست ضد شکست مشاهده لیست (0)
فیکسه فیکسه کننده مشاهده لیست (0)
آنتی استاتیک آنتی استاتیک مشاهده لیست (0)
غلظت دهنده طبیعی مشاهده لیست (1)
غلظت دهنده مصنوعی مشاهده لیست (0)
کریر کریر مشاهده لیست (0)
بافر بافرقلیایی مشاهده لیست (0)
سود سود کاستیک مشاهده لیست (0)
هیدرو هیدروسولفیت سدیم مشاهده لیست (0)
روغن اسپین فینیش مشاهده لیست (0)
آب اکسیژنه آب اکسیژنه مشاهده لیست (0)
پایدارکننده پایدارکننده مشاهده لیست (0)
روغن تابندگی مشاهده لیست (0)
روغن بافت مشاهده لیست (0)
روغن تکسچرایزینگ مشاهده لیست (0)
روغن واکس چله مشاهده لیست (0)
نوع عنوان نمای کلی شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
عنوان نمره نخ قیمت (تومان)تاریخگزارش ماهیانه شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
پنبه پنبه رینگ 6/1 71,900 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 6/1 23,800 ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 10/1 26,500 ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 10/1 26,000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 16/1 29,000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 16/1 28,300 ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 20/1 44,900 ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 20/1 29,200 ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مشاهده لیست (0)
لاکرا کرورا 20 72,500 ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مشاهده لیست (0)
لاکرا هوافون 20 71,900 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
ویسکوز ویسکوز ایرانی اوپن 20/1 33,500 ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ مشاهده لیست (0)
ویسکوز ویسکوز هندی 30/1 37,400 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
ویسکوز ویسکوز چینی 30/1 36,800 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
ویسکوز ویسکوز ایرانی اوپن 30/1 35,000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ مشاهده لیست (0)
ویسکوز ,ویسکوز رینگ هندی 40/1 47,400 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه اوپن 30/1 35,500 ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مشاهده لیست (0)
لاکرا کرورا 30 74,000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
لاکرا هوافون 30 71,500 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
پلی استرپنبه ملانژ ویتکس 30/1 31,700 ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ ایرانی 30/1 38,500 ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ هندی 30/1 44,800 ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ ازبک 30/1 46,300 ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مشاهده لیست (0)
پنبه پنبه رینگ 40/1 52,000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ مشاهده لیست (0)
لاکرا کرورا 40 68,000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
لاکرا هوافون 40 67,900 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
لاکرا هوافون 70 73,500 ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ مشاهده لیست (0)
پلی استر ویسکوز پلی استر ویسکوز ایرانی 30/1 33,500 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
پلی استر ویسکوز پلی استر ویسکوز هندی 30/1 32,500 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
پلی استر پنبه پلی استر پنبه 80/20 اوپن 30/1 29,000 ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشاهده لیست (0)
پلی استر پنبه پلی استر پنبه 80/20 رینگ 40/1 35,500 ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان ایرانی 30/1 25,500 ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان خارجی 30/1 26,000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان خارجی 30/2 29,700 ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ مشاهده لیست (0)
پلی استر اسپان ایرانی 40/2 33,600 ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ مشاهده لیست (0)
پلی استر POY سفید مات 250 14,000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 20/50 40,000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 20-75 35,000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 20-75 37,000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 40/75 35,000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 40/75 37,000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 40/100 34,000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 40/100 33,000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 40/150 27,000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 40/150 29,000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس سفید 70/300 31,000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
اسپاندکس مشکی 70/300 33,000 ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ مشاهده لیست (0)
نوع عنوان نمای کلی شرکت های تامین کننده اطلاعات فنی
- روغن مشاهده لیست (0)

آگهی ها

آرشیو آگهی ها ثبت آگهی شما

برترین ها

ابریسم شیمی یزد

تولید رنگهای پیگمنت نساجی و موادتعاونی

ارسال پیام

تدبیر روش یزد

تولید تخصصی مواد تعاونی نساجی

ارسال پیام

نساجی رنگین نمای سپاهان

بافت رنگ وتکمیل انواع پارچه

ارسال پیام

یگانه تجارت پارس

مشاوره ، واردات و فروش رنگ و مواد نساجی

ارسال پیام

شیمی فرآیند مهر آریا

مواد تعاونی نساجی، مشاوره و راه اندازی خطوط تولیدی

ارسال پیام

شرکت ها

ابریسم شیمی یزد

تولید رنگهای پیگمنت نساجی و موادتعاونی

اطلاعات بیشتر

تدبیر روش یزد

تولید تخصصی مواد تعاونی نساجی

اطلاعات بیشتر

یگانه تجارت پارس

مشاوره ، واردات و فروش رنگ و مواد نساجی

اطلاعات بیشتر
لیست کامل شرکت ها
  • آخرین مطالب
  • برندهای تجاری
  • آموزشی
  • معرفی برندها
  • ویدیو

پدر نساجی ایران

حسن تفضلی از مدیران و کارآفرینان نامدار صنعت ریسندگی ایران است. نخستین کارخانه ریسندگی را در آذر 1313 در کاشان بنیاد گذاشت و در سال های بعد کارخانه های شماره 2 و شماره 3 را در آن شهر راه اندازی کرد. حسن تفضلی از نخستین مدیران سنتی ایران است که به اقتضای زمان به مدرنیسم و الزامات ناشی از آن در صنعت و اقتصاد پایبند شد. به او "پدر نساجی ایران" لقب داده اند.

10 مهارت کلیدی موفقیت در سال 2020 کدامند؟

تغییرات منتظر ما نخواهد ماند.طی 5 سال آینده  بیشتر از 1/3 یک سوم(35%) از مهارت های مورد نیاز امروز برای کسب و کارها تغییر خواهد کرد.سال 2020 ،انقلاب چهارم صنعتی ، رباتیک پیشرفته و حمل و نقل خودران، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی ، مواد پیشرفته ، بیوتکنولوژی و ژنومیک را برای ما به ارمغان خواهد آورد.

تولید الیاف ویسکوز از ضایعات پنبه

شرکت بیرلا سلولز از زیر مجموعه های شرکت معروف ریلاینس هند و از بزرگترین تولید کنندگان الیاف ویسکوز در دنیا می باشد ، این شرکت در یک اقدام نوآورانه موفق به دستیابی به مواد اولیه جدیدی جهت الیاف ویسکوز شده است  

نمایشگاه پارچه و ملزومات پوشاک به بوستان گفتگو می رود

سرویس مد و لباس هنرآنلاین: مهدی یکتا فعال حوزه نساجی و مدیر مؤسسه بین‌المللی "دراپ" با اعلام خبر برگزاری نمایشگاه پارچه و ملزومات پوشاک در بوستان گفتگو به خبرنگار هنرآنلاین گفت: مؤسسه بین‌المللی "دراپ" بیش از سه سال است با مجوز کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور فعالیت می‌کند و بخش عمده فعالیت‌های این مجموعه بر آموزش موضوعات مرتبط با حوزه مد و پوشاک تمرکز دارد.

چرا فعالان صنعت نساجی و پوشاک ناراضی هستند؟

رشد 21 درصدی صادرات، اقدامات ضربتی انجام شده در جهت جلوگیری از واردات قاچاق و تاکید بر تولید داخل از دستاوردهای یکسال گذشته صنعت پوشاک بوده، با این حساب اگرچه صنایع مختلف از جمله نساجی و پوشاک باید با استفاده از ظرفیت‌های تحریمی، افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات به روزهای طلایی تولید بازگردد ولی این روزها وجود مشکلات تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی و سایر خودتحریمی‌ها دست‌وپای تولیدکنندگان را برای هرنوع تحرکی در جهت رونق تولید بسته است.

مشاهده آرشیو
مشاهده آرشیو
همه حقوق این سایت متعلق به نساجان - nasajan می باشد طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت شرکت شما
ثبت آگهی شما
تماس با ما